Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Články

Datum vydání: 09. 12. 2019 11:12
Oproti klasické geometrii, kde nezáleží na tom, kde jsou objekty umístěny v rovině, popřípadě v prostoru, záleží v analytické geometrii i na konkrétním umístění zkoumaných objektů. K tomu abychom mohli říci, kde se který objekt nachází, zavádíme tzv. souřadné soustavy.